Lic. Medicinsk Tränare
TILLBAKA TILL UTBILDNINGAR

Lic. Medicinsk Tränare

49.900:- ex. moms

Utbildningen till Lic. Medicinsk Tränare by The Academy® är en vidareutbildning för dig som har en grundläggande utbildning inom träning och hälsa som personlig tränare, idrottslärare, fystränare eller liknande. Utbildningen vänder sig också till dig som är sjukgymnast/fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor och vill utveckla din träningskompetens.

Med den här nya utbildningen skapar vi en ny yrkesroll i träningsbranschen. Äntligen blir bryggan mellan sjukvård och friskvård synbar.

OM UTBILDNINGEN

Utbildningen till Lic. Medicinsk Tränare by The Academy® är en vidareutbildning för dig som har en grundläggande utbildning inom träning och hälsa som personlig tränare, idrottslärare, fystränare eller liknande. Utbildningen vänder sig också till dig som är sjukgymnast/fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor och vill utveckla din träningskompetens.

Utbildningen är utvecklad under 2016 och våren 2017 i samarbete med: 

Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap är en av landets främsta experter och forskare inom området fysisk träning och hälsa. Michail är rådgivare åt flera idrottsförbund, elitidrottare och tränare, författare till många böcker och ett stort antal vetenskapliga artiklar.

Carita Lesche, utbildad idrottslärare, pedagog och leg. naprapat. Carita arbetar som tränare med specialiteten rörelseanalys. Carita har under många år utbildat tränare nationellt och internationellt. 

Utöver Michail Tonkonogi och Carita Lesche har The Academys team och andra spetskompetenser och verksamheter bidragit med input och feedback.

Michail och Carita möter du som utbildare under utbildningen tillsammans med gästföreläsare inom olika ämnen.

BAKGRUND TILL DEN NYA YRKESROLLEN MEDICINSK TRÄNARE
I dag finns det, trots kunskap om den fysiska träningens stora positiva inverkan på olika diagnoser, ofta ett glapp mellan sjukvård och träning. Sjukvårdens ansvar tar slut långt innan individen har fått tillräckligt med kunskap och support för att själv fortsätta att må så bra som möjligt.

Ska samhället få bukt med den eskalerande ohälsan behövs det tränare som kan ta vid där individen lämnar sjukvården. Den roll som en medicinsk tränare har är tydligt skild från den funktion som sjukvården har, att ställa diagnos och behandla. Den medicinska tränaren ska vara bryggan mellan sjukvård och personens förmåga till att driva sin egen träning.

Den medicinska tränaren har kompetens inom vilken träning som ska bedrivas för personer med olika diagnoser och begränsningar. I samverkan med andra yrkesprofessioner individanpassar, planerar, genomför och utvärderar du som medicinsk tränare fysisk träning vid:

- Stressrelaterade sjukdomar
- Sjukdomar i rörelseapparaten
- Hjärt-kärlsjukdomar
- Metabola sjukdomar
- Åldersrelaterade sjukdomar

Som medicinsk tränare har du strategier och metoder för informationssökning och kritisk analys av information inom området individanpassad medicinsk träning och följer med i forskningens utveckling kring de områden som en medicinsk tränare verkar inom.

UTBILDNINGENS SYFTE - skapat efter dagens behov 
Utbildningens syfte är att utbilda tränare som har kompetens att träna människor som har fått en diagnos och eventuell behandling av sjukvården och därefter behöver mer kunskap och stöd för att skapa och bedriva långsiktig träning med hänsyn till diagnosen.

Redan idag finns det ett behov av medicinska tränare på olika specialiserade friskvårdsverksamheter som arbetar tillsammans med t ex läkare, naprapater och sjukgymnaster. Även på träningsanläggningar som idag når en bred målgrupp är det många kunder som har en problematik som tränaren behöver ta hänsyn till. Med ökad kompetens ökar både tränarens och verksamhetens möjligheter att finnas där för en större målgrupp med kvalitativ personlig träning. 

EFTER UTBILDNINGEN
Som Lic. Medicinsk Tränare by The Academy® möter du dem som på grund av fysisk eller psykisk ohälsa upplever en begränsning. Det kan vara en skada i rörelseapparaten, livsstilssjukdomar som diabetes, övervikt, hjärt- kärlsjukdomar och stressrelaterade problem.

Du arbetar med att träna dem som har fått en diagnos och eventuell behandling av läkare eller terapeut och därefter behöver mer kunskap och stöd för att skapa och bedriva långsiktig träning med hänsyn till diagnosen. På så sätt kan du i din yrkesroll bidra till högre livskvalité för många människor.
Din samverkan med andra professioner blir viktig för att få rätt underlag till träningen och för att kunna slussa kunden vidare vid behov av andra kompetenser. 

UTBILDNINGENS OMFATTNING
- 300 timmar /1 termin på halvfart
- 112 lärarledda timmar
- 188 timmar onlinestudier med tillhörande praktiska arbetsuppgifter
De praktiska arbetsuppgifterna kan genomföras i ditt befintliga arbete om du är aktiv som tränare eller terapeut.

UTBILDNINGENS PROGRAMMÅL, LÄRANDE MÅL OCH INNEHÅLL (PDF) 

UTBILDNINGSDATUM:
Dagarna nedan innebär lärarledd undervisning 8 timmar/dag på The Academy School i Stockholm. Undervisningen är obligatorisk. 

Utbildningsdatum höstens utbildning:
4-5 sept                                                          
30 sept-1 okt                                                               
17-18 okt                                              
14-15 nov                                    
5-6 dec                                     
11-12 jan 2018   
27-28 jan 2018      

Utbildningsdatum vårens utbildning:
8-9 feb 2018           
10-11 mars 2018         
22-23 mars 2018        
12-15 april 2018         
5-6 maj 2018             

9-10 juni 2018            
      

UTBILDNINGENS UTBILDNINGSFORMER
Föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och individuella studier.

FÖRKUNSKAPSKRAV
Eftergymnasial humanbiologisk utbildning, anatomi, fysiologi och träningslära samt minst erfarenhet, dvs minst ett års heltidsarbete, av att träna alternativt behandla människor.

UTBILDNINGSINTYG OCH LICENSDIPLOM
Efter 100% närvaro på de lärarledda utbildningsdatumen och godkänt resultat på teoretiska och praktiska examinationer tilldelas du utbildningsintyg och licensdiplom. 

PRIS
49 900:- ex. moms / 62 375:- ink. moms

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Lic. Medicinsk Tränare
  • Stockholm 4 sep 2017 - 28 jan 2018
  • Stockholm 8 feb-10 juni 2018