Lic. Fys & Prestationstränare
TILLBAKA TILL UTBILDNINGAR

Lic. Fys & Prestationstränare

14.900:- ex. moms

Lic. Fys & Prestationstränare by The Academy® är en vidareutbildning för dig som har en grundläggande utbildning inom träning. Kanske arbetar du som personlig tränare eller instruktör och vill fördjupa dina kunskaper inom prestationsträning. Du har erfarenhet av att träna människor, individuellt eller i grupp.

Utbildningen ger dig specialiserad tränarkompetens för utveckling av optimal prestation, för grenspecifik fysträning och för tillämpning av avancerad testmetodik. Du kan som Lic. Fys & Prestationstränare by The Academy® arbeta med planering, fysisk träning och utvärdering såväl inom elitföreningar och specialidrottsförbund som med individuella idrottare och elitmotionärer.

OM UTBILDNINGEN

Hösten 2017 genomför The Academy Lic. Fys & Prestationstränare by The Academy® för första gången. Utbildningen startar den 4 november och kommer att vara en pilotutbildning vilket innebär att vi erbjuder den till ett reducerat pris. Vi har ett begränsat antal unika platser och vill du ha en av dessa, anmäl/ansök här så meddelar vi dig inom en månad om du har blivit antagen.

Lic. Fys & Prestationstränare by The Academy® är en vidareutbildning för dig som har en grundläggande utbildning inom träning. Kanske arbetar du som personlig tränare eller instruktör och vill fördjupa dina kunskaper inom prestationsträning. Du har erfarenhet av att träna människor, individuellt eller i grupp.

Utbildningen ger dig specialiserad tränarkompetens för utveckling av optimal prestation, för grenspecifik fysträning och för tillämpning av avancerad testmetodik. Du kan som Lic. Fys & Prestationstränare by The Academy® arbeta med planering, fysisk träning och utvärdering såväl inom elitföreningar och specialidrottsförbund som med individuella idrottare och elitmotionärer.

DINA UTBILDAREBEHOVET AV FYS & PRESTATIONSTRÄNARE
Den ökande konkurrensen inom tävlingsidrotten tvingar fram ständig optimering av träningsprocessen. Det gäller både individuella sporter och i lagidrotter. Detta leder till allt större krav på tränarnas kompetens, vilket i sin tur leder till ökad grad av specialisering hos tränarna.

Grentränaren fokuserar i allt högre grad på den tekniska och taktiska utvecklingen medan fys & prestationstränaren har ansvar för den fysiska träningen. En sådan arbetsfördelning är en förutsättning för att respektive tränare ska kunna utveckla spetskompetens inom sitt specialområde. Därför kommer efterfrågan på kompetenta tränare inom tävlingsidrotten fortsätta att öka.

Samtidigt håller en annan intressant grupp på att öka i omfattning, nämligen elitmotionärer. Det är människor som i många fall lägger ner lika mycket tid, engagemang och resurser på sin träning som elitidrottare på internationell nivå. Skillnaden mellan elitidrottare och elitmotionärer består idag inte i träningsmängd eller ambitionsnivå utan enbart i resultatnivån. Elitmotionärer är angelägna om att öka sin prestationsförmåga och är väldigt ”kunskapstörstig”. De efterfrågar de senaste träningsmetoderna, de effektivaste träningsuppläggen och strategierna. Denna grupp efterfrågar därför personliga tränare med spetskompetens på högsta nivå inom just prestationsinriktad träning. Utvecklingen gör att elitmotionärer idag är den främsta kundgruppen för de tränare som väljer att specialisera sig inom träning inriktad på ökad fysisk prestationsförmåga och denna marknad befinner sig i en snabb expansionsfas.

UTBILDNINGENS SYFTE
Syftet är att fördjupa den personliga tränarens kompetens inom upplägg av träning för optimal prestation för både individuell och lagträning. Efter avslutad utbildning skall tränaren besitta avancerade ämneskunskaper för planering, genomförande och utvärdering av måldefinierad presta- tionsinriktad fysisk träning som utgår ifrån individens önskemål och förutsättningar. Tränaren skall, utifrån kunskaper om människokroppens anatomi och fysiologi, kunna utforma och bedriva effektiv träning för individer i olika åldrar och av olika kön. Detta innefattar planering och genomförande av träning samt uppföljning och utvärdering av träningens resultat.

ANSÖK TILL UTBILDNINGEN OM
• Du är positiv till samverkan med andra yrkesgrupper
• Du har en ödmjukhet kring kunskap, kontinuerlig uppdatering är en självklarhet
• Du trivs med utmaningar

OMFATTNING
280 timmar /1 termin på halvfart
104 lärarledda timmar
176 timmar onlinestudier
Onlinestudier med tillhörande praktiska arbetsuppgifter. De praktiska arbetsuppgifterna kan genomföras i ditt befintliga arbete om du är aktiv som tränare eller terapeut.

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN
4-6 nov 
9-10 dec 
12-14 jan 2018
10-11 feb 2018
17-18 mars 2018
 
Samtliga dagar ovan innebär lärarledd undervisning 8 timmar/dag.

PRIS
Pilotutbildning: 14 900:- ex. moms, moms tillkommer med 3 725:-
Ord. pris: 29 900:- ex. moms, moms tillkommer med 7 475:-

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Lic. Fys & Prestationstränare
  • Stockholm 4 nov