Styrketräning som rörlighetsövning – är det möjligt?

Forskningen visar vägen.

Det är en vanlig uppfattning att styrketräning gör en stel och orörlig men faktum är att det snarare verkar ha helt motsatt effekt. De jämförelser som finns tyder nämligen på att styrketräning och stretching förbättrar rörligheten lika mycket (1).

I dagsläget finns dock inte tillräckligt med forskning för att kunna dra några slutsatser kring hur upplägget för styrketräningen påverkar rörligheten. En del menar att styrketräningen sannolikt bör utföras i fullt rörelseomfång för att rörligheten ska förbättras (2) men det är inget som har studerats.

Utifrån nuvarande forskningsläge får vi nöja oss med att konstatera att styrketräning, om något, verkar förbättra rörligheten. Om du har begränsat med tid att lägga på rörlighetsövningar kan uppvärmningsset i fullt rörelseomfång och successivt ökad belastning vara ett alternativ. Det kan bli både tidseffektivt och grenspecifikt.

Lycka till!
Referenser

1. Afonso J, Ramirez-Campillo R, Moscão J, Rocha T, Zacca R, Martins A, m.fl. Strength training is as effective as stretching for improving range of motion: A systematic review and meta-analysis. [Internet]. MetaArXiv; 2021 [citerad 16 februari 2021].
Tillgänglig vid: https://osf.io/preprints/metaarxiv/2tdfm/

2.Morton SK, Whitehead JR, Brinkert RH, Caine DJ. Resistance training vs. static stretching: effects on flexibility and strength. J Strength Cond Res. december 2011;25(12):3391–8.

Är du intresserad av att utbilda dig till Lic. Personlig Tränare?

Dela detta:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på email