Tryter motivationen?

Motivation

Här kommer två boktips till dig som vill fördjupa dig gällande ämnet motivation inom träning, hälsa och idrott.

Den första boken fördjupar dina kunskaper utifrån perspektivet självbestämmandeteorin: SDT, Self Determination Theory. 

 

MOTIVATION INOM TRÄNING, HÄLSA OCH IDROTT
Ett självbestämmande perspektiv

Så här beskrivs innehållet av författarna:

Allt vi gör drivs av vår motivation. Utan motivation och drivkrafter som får oss att röra oss framåt, både bildligt och bokstavligt, tappar vi fart, mening och effektivitet. Den här boken handlar om moti­vation inom träning, hälsa och idrott och behandlar frågor som: Vad är motivation? Hur blir vi motiverade? Hur påverkar olika typer av motivation våra tankar, känslor och beteenden inom träning, hälsa och idrott?

Genom att förstå de grundläggande mönstren och principerna bakom människors motivation kan vi också bättre förstå deras beteenden. Insikt i motivation ger kunskap, och kunskap ger i sin tur ökad kontroll och större möjlighet att förutsäga framtida beteende och skapa förutsättningar för förändring och utveckling. Detta är centralt i arbetet för de flesta som jobbar praktiskt med människor inom träning, hälsa och idrott.

Boken tar sin utgångspunkt i självbestämmandeteorin (Self-Determination Theory, SDT) som är den motivationsteori som har starkast stöd i forskningen idag. Med en gedigen genomlysning av forsknings­läget och praktiska applikationer av teorin är den här boken en värdefull resurs oavsett om du är forskare, praktiker, student eller bara allmänt intresserad av motivation inom träning, hälsa och idrott.

Författare är Karin Weman Josefsson (fil.dr i psykologi), Magnus Lindwall (professor i psykologi) och Andreas Stenling (fil.dr i psykologi).

Du kan köpa boken på studentlitteratur.se.


MOTIVERANDE SAMTAL

Handbok för coacher och tränare inom idrotten

I den här boken ges du många konkreta förslag på upplägg och samtal.

Beskrivning av bokens innehåll:

Motiverande samtal (MI) är en metod som går ut på att bemöta personer i förändringsinriktade samtal med ett särskilt förhållningssätt och aktivt lyssnande. MI kan vävas in som en naturlig del i arbetet som coach och tränare och underlättar bland annat för att stärka idrottares motivation, möta oengagerade och stötta dem som är osäkra (exempelvis inför att fortsätta som aktiva).

Som komplement till boken finns en webbplats som innehåller fallbeskrivningar, övningar och filmer som visar hur MI fungerar: www.mifortranare.se

I boken beskrivs hur du som tränare kan:

  • känna igen och framkalla olika typer av förändringsprat som hjälper idrottaren/kunden från tanke till handling
  • stärka idrottarens/kundens vilja och självtillit så att hon eller han blir tillräckligt redo att förändra
  • stötta idrottare/kunder som upplever ambivalens till att förändra, för att öka motivationen och/eller hjälpa utövare att ta självständiga beslut när det finns argument såväl för som emot förändring.

Författare är Karolina Edler, Malin Sjöström, Henrik Gustafsson och Andreas Claeson.

Du kan köpa boken på Sisu Idrottsböcker.

Hoppas att böckerna ska inspirera och motivera!

Är du intresserad av att utbilda dig till Lic. Personlig Tränare?

Dela detta:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på email