5 min

Att komma tillbaka till en aktiv livsstil

Michail Tonkonogi, Professor i medicinsk vetenskap

Kompetenta PT kan säkerställa att svenska folket återtar sina motionsvanor på ett säkert sätt.

Nu är den tredje COVID-19-vågen över oss. Denna pandemi förändrade i grunden våra förutsättningar för att bibehålla en aktiv livsstil. Det var inte bara sociala sammanhang och aktiviteter som stoppades för befolkningen generellt utan det blev även specifika restriktioner för seniorer som till stor del avråddes från att vistas ute i samhället. Dessa restriktioner har för många blivit en ren hälsofara. En studie från Novus och Mälardalens Högskola visar att svenskarnas fysiska aktivitet har minskat under coronapandemin och stillasittandet har ökat med 40 minuter per dag. Det är bara att konstatera att samhället inte riktigt var förberett för att adekvat hantera denna effekt av restriktionerna. Den tydliga trenden nu är att väldigt många börjar söka vägen tillbaka till den aktiva livsstilen. Det gäller inte minst de närmare en miljon svenskar som har tillfrisknat efter COVID-19 men som i många fall dras med långvariga konsekvenser av denna sjukdom.

 

Värdefull kompetens i dagens läge

En återgång till träning och aktiv livsstil efter en period av relativ inaktivitet och särskilt efter en COVID-19-infektion är en komplex process med många fallgropar. Det är lätt att bli för ivrig och överskatta sin förmåga i början, vilket kan leda till överbelastning, skador eller att återgången fördröjs eller inte blir av. För de som har varit sjuka i huvud finns dessutom särskilda förutsättningar som kan ytterligare försvara återgång till motion. Exempelvis upplever många som har tillfrisknat efter COVID problem med andningen och att man lätt blir andfådd vid fysisk ansträngning. För dessa människor kan ett särskilt designat träningsprogram baserat på varierade övningar för mindre muskelgrupper i stället för helkroppsövningar såsom t ex löpning, cykling, paddel, vara en optimal ingång i fysisk aktivitet. Genom att man tränar mindre muskelgrupper en i taget kan man ge hela kroppen en adekvat belastning utan att alltför stora krav ställs på andningsorganen. Att designa ett sådant träningsprogram kräver betydligt mer avancerade kunskaper än att t ex börja springa eller cykla. Gemene man saknar helt enkelt erforderlig kompetens. Dessa specifika kunskaper finns hos en särskild yrkeskår, nämligen Medicinska PT, som är specifikt utbildade i hur man planerar, genomför och utvärderar träning för individer med särskilda individuella förutsättningar och behov. Sådan kompetens är extremt värdefull just i sådana lägen som vi befinner oss idag. Tillgång till tränare som besitter kunskap om hur man planerar träning med optimal progression för att säkerställa en säker, individanpassad och hälsosam återgång till en aktiv livsstil är det som väldigt många människor behöver idag. De medicinska PTs kompetens är det som skulle kunna underlätta för det svenska folket att återta sina motionsvanor och därmed reducera pandemins destruktiva påverkan på folkhälsan.   

Stort behov av Medicinska Personliga Tränare

Behovet och efterfrågan är skriande stora men Medicinska PT är en ung yrkeskår, dessa fackmän är fortfarande relativt få. Landet behöver mångdubbelt fler träningsexperter som i dialog med andra yrkeskategorier såsom läkare, fysioterapeuter och andra kan axla ansvaret för att inte bara unga och friska utan även människor med specifika individuella behov ska kunna få hjälp med individanpassad, kvalitetssäkrad hälsoinriktad träning baserad på vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet. 

Lägre sjukvårds- och sjukfrånvarokostnader

För att detta ska bli verklighet behövs det fler människor som är intresserade av fysisk aktivitet och träning som vill utbilda sig Medicinska PT och specialisera inom just hälsoinriktad träning. Det behövs fler entreprenörer, gymägare, idrottsföreningar, mm som skapar arenor och tjänster som ger allmänheten tillgång till utbildade Medicinska PT. Och sist men inte minst, måste våra politiker inse att det inte bara är mediciner som ska subventioneras med skattemedel. En liten investering som subventionerar de tjänster som Medicinska PT kan erbjuda och/eller som stödjer utbildningen till Medicinska PT skulle betala sig mångdubbelt genom lägre sjukvårds- och sjukfrånvarokostnader, ökad produktivitet och bättre folkhälsa generellt. Med tanke på den kunskap som vi har om den fysiska aktivitetens betydelse för folkhälsa är det faktiskt obegripligt att en sådan subventionering ännu inte är på plats. En väg ut ur pandemin förutsätter inte bara ekonomiskt stöd till företagen utan även en väl genomtänkt och noggrant avvägt stöd till de folkhälsoinsatser som ger störst effekt per investerad krona, bland annat Medicinska PT. 

Michail Tonkonogi


Bakgrund:
Professor i medicinsk vetenskap med inriktning idrottsfysiologi, rådgivare åt flera idrottsförbund och elitidrottare samt författare.

Utbildar i: Lic. Medicinsk Tränare

 

Är du intresserad av att utbilda dig till Lic. Medicinsk Tränare?

Publisert: 21.04.2021 KL. 02:29
Av:
The Academy
Kategori: Blogg

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudanden, artiklar, tips, nya kurser/utbildningar och mycket mer.

* Genom att ge oss dina kontaktuppgifter accepterar du vår Personuppgiftspolicy.
 

Våra partners

The Academy