5 min

Är protein skadligt för njurarna?

Vem har väl inte hört att större mängder protein är skadligt för njurarna. Men stämmer det?

Nyckelpunkter

Högprotein-dieter verkar inte vara skadliga för friska individer. De som har nedsatt njurfunktion eller är genetiskt predisponerade för njursjukdomar bör vara försiktiga med högt proteinintag. Diet med högt proteininnehåll har flera hälsofördelar och positiva effekter på kroppssammansättningen.

Introduktion

Proteiner är stora molekyler som spelar en viktig roll i många av kroppens funktioner. De består av aminosyror och vi har ungefär 20 aminosyror som är särskilt viktiga för oss människor. Dessa aminosyror delas upp i det vi kallar för essentiella och icke-essentiella aminosyror. Vi har 8 essentiella aminosyror som vi behöver få genom kosten, medan kroppen kan producera de icke-essentiella aminosyrorna själv. Alla aminosyror består av kol, väte, syre och kväve. De har i huvudsak samma struktur med en aminogrupp som innehåller kväve och en karboxylsyragrupp. Det som skiljer de olika aminosyrorna är en sidogrupp som kodar för de olika aminosyrorna. När det kommer till metabolismen av proteiner har njurarna till uppgift att bidra till utsöndringen av kväve. Därför har det funnits en teori om att ett ökat proteinintag skulle belasta njurarna onödigt mycket, vilket skulle kunna vara skadligt på lång sikt.

Diskussion

I en 8-veckors styrketräningstudie med 48 deltagare, instruerades deltagarna att konsumera antingen 2,3 g/kg/dag eller 3,4 g/kg/dag av protein. Studien visade en förbättrad kroppssammansättning i gruppen som konsumerade mest protein, utan några tecken på negativa effekter på lever eller njurmarkörer.

Slutsats

Baserat på den forskning vi har idag, ser vi tydligt att man inte behöver vara orolig för att konsumera mycket protein. Tvärtom visar data att det är helt säkert med avseende på njurfunktionen, samt att det kan ha en positiv effekt på muskelmassa och kroppssammansättning. De som däremot redan har njursjukdomar eller som är genetiskt predisponerade för att utveckla njurproblem bör vara mer restriktiva med sitt proteinintag.

Praktisk betydelse

För de som är fysiskt aktiva och inte har några befintliga njursjukdomar rekommenderas följande:

  • Konsumera 1,6-2,2 g/kg per dag. Om du äter växtbaserat bör du öka intaget med 20-25%.
  • Fördela den totala mängden protein över 3-6 måltider under dagen.
  • Se till att konsumera tillräckliga mängder protein (30-40 g) vid varje måltid.
  • Konsumera ett proteinrikt måltid 1-2 timmar före träning och inom 1-2 timmar efter träning.
  • Välj en långsam proteinkälla (kasein) före sänggåendet.

Referenser

1.Jackson H, Moore OJ. The effect of high protein diets on the remaining kidney of rats. J Clin Invest. 1928;5(3):415-425. doi:10.1172/JCI100168.

2.Miller AJ. The influence of high protein diet on the kidneys. J Exp Med. 1925;42(6):897-904. doi:10.1084/jem.42.6.897.

3.Toedebusch RG, Childs TE, Hamilton SR, Crowley JR, Booth FW, Roberts MD. Postprandial leucine and insulin responses and toxicological effects of a novel whey protein hydrolysate-based supplement in rats. J Int Soc Sports Nutr. 2012;9(1):24. Published 2012 Jun 6. doi:10.1186/1550-2783-9-24.

4.Campbell B, Kreider RB, Ziegenfuss T, et al. International Society of Sports Nutrition position stand: protein and exercise. J Int Soc Sports Nutr. 2007;4:8. Published 2007 Sep 26. doi:10.1186/1550-2783-4-8.

5.Antonio J, Ellerbroek A, Silver T, et al. A high protein diet (3.4 g/kg/d) combined with a heavy resistance training program improves body composition in healthy trained men and women--a follow-up investigation. J Int Soc Sports Nutr. 2015;12:39. Published 2015 Oct 20. doi:10.1186/s12970-015-0100-0.

6.Antonio J, Ellerbroek A, Silver T, Vargas L, Peacock C. The effects of a high protein diet on indices of health and body composition--a crossover trial in resistance-trained men. J Int Soc Sports Nutr. 2016;13:3. Published 2016 Jan 16. doi:10.1186/s12970-016-0114-2.

7.Antonio J, Ellerbroek A, Silver T, et al. A High Protein Diet Has No Harmful Effects: A One-Year Crossover Study in Resistance-Trained Males. J Nutr Metab. 2016;2016:9104792. doi:10.1155/2016/9104792.

8.Antonio J & Ellerbroek A. Case reports on well-trained bodybuilders: Two years on a high protein diet. Journal of Exercise Physiology Online. 2018; 21. 14-24.

9.Martin WF, Armstrong LE, Rodriguez NR. Dietary protein intake and renal function. Nutr Metab (Lond). 2005;2:25. Published 2005 Sep 20. doi:10.1186/1743-7075-2-25.

10.Devries MC, Sithamparapillai A, Brimble KS, Banfield L, Morton RW, Phillips SM. Changes in Kidney Function Do Not Differ between Healthy Adults Consuming Higher- Compared with Lower- or Normal-Protein Diets: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Nutr. 2018;148(11):1760-1775. doi:10.1093/jn/nxy197.

11.Iraki J, Fitschen P, Espinar S, Helms E. Nutrition Recommendations for Bodybuilders in the Off-Season: A Narrative Review. Sports (Basel). 2019;7(7):154. Published 2019 Jun 26. doi:10.3390/sports7070154

Publisert: 02.01.2024 KL. 09:41
Kategori: Blogg

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudanden, artiklar, tips, nya kurser/utbildningar och mycket mer.

* Genom att ge oss dina kontaktuppgifter accepterar du vår Personuppgiftspolicy.
 

Våra partners

The Academy