4 min

All rörelse räknas

Enligt en ny studie kan till och med bara några minuters fysisk aktivitet förlänga livet.

Liten rörelseökning - stor skillnad
I en färsk metastudie med data insamlad från Norge, Sverige, England och USA ser forskare att även relativt lite rörelse kan ha mycket betydande hälsoeffekter. Ulf Ekelund, professor i idrottsmedicin vid Norges Idrottshögskola anser att resultaten är mycket positiva och att det handlar om nivåer av fysisk aktivitet som de allra flesta klarar av. Det är inte nödvändigtvis en fråga om långa, hårda träningspass, utan några få, små steg här och där under vardagen. Detta kan till exempel vara att parkera bilen lite längre bort, hoppa av en hållplats tidigare när du åker buss och att ta trapporna istället för hissen. Med andra ord finns det mycket att hämta genom att öka vardagsaktiviteten och vardagsmotionen; sitt lite mindre, och gå lite mer och oftare.

Amerikaner rör sig minst
I metastudien, som har publicerats i tidskriften British Medical Journal, har man jämfört fysisk aktivitet och dödlighet hos mer än 36 000 personer över 40 år. Viktiga faktorer som kan påverka resultaten som ålder, kön, kroppsmassaindex, rökning, socioekonomisk status och så vidare har justerats. En fjärdedel kategoriserades som minst aktiva med endast 2 minuters aktivitet med måttlig intensitet (rask promenad) dagligen eller totalt 15 minuter i veckan. Den mest aktiva gruppen rörde sig 38 minuter dagligen. Det bör påpekas att forskningen baseras på åtta olika studier där fyra av studierna är från USA, två från England, en från Sverige och en från Norge. Den grupp som rör sig minst, med ett genomsnitt på två minuter per dag, kommer från USA, medan man i Norge ligger på nio minuters rörelse per dag i den grupp som har lägst aktivitetsnivå. Man ser att skandinaver generellt är mer aktiva än de andra i studierna, men enligt statistiken är det ändå endast 30 procent av den skandinaviska befolkningen som uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommendationer om 150 minuters fysisk aktivitet i veckan. Ett flertal av skandinaver bör därmed röra sig mer än de gör idag och resultaten från den nya studien visar att man inte behöver träna hårt för att få en stor hälsofördel.

Minskad risk för förtida död
Deltagarnas aktivitetsnivå har mätts med en accelerometer och resultaten visar att man kan få betydande hälsofördelar av lugnare och mindre aktivitet än man tidigare trott. Aktiviteter med lätt intensitet som lugn promenad och trädgårdsarbete är med och minskar risken för förtida död och ju mer aktiv man är, desto lägre är denna risk. Under den sex år långa studieperioden dog fem gånger fler inom den minst aktiva gruppen jämfört med den mest aktiva. Enligt NHI-professor Ulf Ekelund kommer några minuters aktivitet att ha effekt och till och med mycket lugna promenader minska risken för förtida död. Resultaten från metastudien visar att den största effekten finns bland de som är minst fysiskt aktiva, något som också har visats i tidigare forskningsstudier. För att uppnå en 35 procent minskning av dödligheten har man tidigare sagt att man bör genomföra måttlig till intensiv aktivitet under cirka 7 till 12 timmar i veckan.

  • Vår genomgång visar att om man bara uppfyller rekommendationerna på 2 ½ timme i veckan, minskar dödligheten med nästan det dubbla, uppemot 70 procent, säger Ekelund, enligt Norges Idrottshögskola.

Ett viktigt budskap är enligt Ekelund att rörelse är viktigare än träning och att man bör sitta mindre och röra sig mer och oftare; alla bidrag till rörelse räknas, oavsett ålder och nivå.

Källor: http://press.psprings.co.uk/bmj/august/activity.pdf

https://www.nih.no/om-nih/aktuelt/nyheter/2019/august/selv-fa-og-sma-skritt-forlenger-livet/

 

Publisert: 26.06.2024 KL. 06:15
Kategori: Blogg

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med erbjudanden, artiklar, tips, nya kurser/utbildningar och mycket mer.

* Genom att ge oss dina kontaktuppgifter accepterar du vår Personuppgiftspolicy.
 

Våra partners

The Academy