Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “X”

Vad innebär det att licensieras i samband med The Academys utbildningar?

 


 

Licens by The Academy 

Ett nätverk av 25 oberoende utbildare med spetskompetens inom sina områden och erfarenhet av arbete inom träning, kost och hälsa har utifrån evidensbaserad forskning och beprövad erfarenhet satt innehåll och nivå för The Academys licens. Ett innehåll och en nivå som kontinuerligt uppdateras.

Våra krav för att utfärda The Academys licens till våra deltagare anser vi är höga.

Vi tror att en hög kompetens hos en tränare gynnar alla som berörs. Tränaren själv ges förutsättningar för att leverera en produkt som kunderna vill betala för på både kort och lång sikt.

The Academys licens delas ut efter godkända teoretiska och praktiska examinationer.

Alla kostnader ingår i utbildningen och vi stöttar våra deltagare på vägen mot sin licens.
Vår målsättning är att alla ska utvecklas och nå målen.

The Academys licens är väl känd i Sverige och ger stora möjligheter till arbete såväl som egen företagare och som anställd i olika träningsverksamheter.

 


 

Sveriges nationella PT-licens

För att möta behovet av en kvalitetssäkring inom produkten personlig träning i Sverige har arbetsgivare och utbildningsorganisationer inom träning och hälsa gemensamt arbetat för att skapa en nationell licens utifrån Sveriges förutsättningar och behov. Målsättningen är att det ska vara givande för alla parter som berörs: kunder, tränare, arbetsgivare och utbildningsorganisationer. 

Branschorganisationen Friskvårdsföretagen Almega (FRISK) har utifrån det arbetet under våren 2019 presenterat direktiv för en nationell licens.
Den nationella licensen innebär ett tillägg till kraven som finns i det som heter EQF 4 och som är EU:s direktiv.

Läs mer om EQF4

 

Friskvårdsföretagen Almega

Från och med 2019 kommer Friskvårdsföretagen Almega att licensiera personliga tränare inom Sverige. Det kommer ge en nationell licens som till exempel träningskedjan SATS har satt som norm för anställningen personlig tränare hos dem. Allt pekar på att övriga träningskedjor följer efter dem.

The Academy är en av fyra skolor i Sverige som har delegerad licensieringsrätt och retroaktiv delegerad licensieringsrätt för tidigare elever.

PT-Skolor med licenseringsrätt

 

Licens från och med 2009

Alla som har gått The Academys utbildningar fr om 2009 och framåt får utan kostnad, och utan andra examinationsförfarande än den de tidigare har gjort på The Academy, den nationella licensen.

Vi ser detta som en stor förmån för dig som har varit utbildningsdeltagare hos The Academy.

Ansök om din nationella licens

Välkommen att ansöka om din nationella PT-licens. 
Var med och stärk yrket personlig tränare genom att verka för en kvalitetssäkring av tjänsten personlig träning. 

https://ptlicens.se/ansokan/ 

Internationell licens

The Academy har en ackreditering som innebär att våra deltagare även får Europe Actives internationella licens. 

Läs mer om EuropeActive

The Academy följer Europe Actives standards https://www.ehfa-standards.eu/ 

I vår utbildning ingår information till alla utbildningsdeltagare om vad de innebär och hur de följer dem i sitt kommande arbete som licensierad personlig tränare med nationell och internationell licens. 


 

Mer information

Har du frågor om licenserna som ingår i din utbildning? Maila dina frågor till oss på info@theacademy.se