Vi uppdaterar dina val

Håll kvar
 
Standard
- för dig som vill studera på traditionellt sätt
Standardutbildningen bygger på traditionella undervisningsformer som föreläsningar, diskussioner och gruppuppgifter.
Välj start
ZOOM-undervisning
14 juni 2024
ZOOM-undervisning
25 oktober 2024
ZOOM-undervisning
21 februari 2025
ZOOM-undervisning
13 juni 2025