Indoor Cycling
TILLBAKA TILL UTBILDNINGAR

Indoor Cycling

4.900:- ex. moms

Tack vare dess tuffhet, effektivitet och enkelhet är indoor cycling idag en eftertraktad träningsform på träningsanläggningar i hela världen. För att lyckas förmedla detta som instruktör är det viktigt att du har kunskaper inom bland annat träningsintensitet, teknik, pulsträning, passdesign och ledarskap. Du ska som instruktör även ha kompetensen att skapa pass som har en personlig prägel - pass som motiverar och underhåller. I The Academys utbildning till indoor cycling instruktör lär vi dig skapa och instruera pass som är såväl säkra som effektiva och entusiasmerande. Låt oss ge dig redskapen att bli en framgångsrik instruktör i indoor cycling!

OM UTBILDNINGEN

Tack vare dess tuffhet, effektivitet och enkelhet är indoor cycling idag en eftertraktad träningsform på träningsanläggningar i hela världen. För att lyckas förmedla detta som instruktör är det viktigt att du har kunskaper inom bland annat träningsintensitet, teknik, pulsträning, passdesign och ledarskap. Du ska som instruktör även ha kompetensen att skapa pass som har en personlig prägel - pass som motiverar och underhåller. I The Academys utbildning till indoor cycling instruktör lär vi dig skapa och instruera pass som är såväl säkra som effektiva och entusiasmerande. Låt oss ge dig redskapen att bli en framgångsrik instruktör i indoor cycling!

INNEHÅLL 

 • Bakgrund/historik
 • Musik
 • Cykelinställning
 • Teknik
 • Instruktion
 • Säker träning
  Pulsträning
 • Passdesign 
 • Ledarskap


OMFATTNING 

15 timmar.

PRIS
I priset ingår:

 • förstudier 
 • utbildning 
 • utbildningsmaterial 
 • utbildningsintyg 

4 900:ex. moms / 6 125:ink. moms

FÖRKUNSKAPER 
Vi rekommenderar minst 6 månaders regelbunden träning i indoor cycling. För dig som vill skaffa dig teoretiska grundkunskaper så erbjuder vi Teoretisk Grundutbildning där du lär dig mer om anatomi, fysiplogi, träningslära och kost.

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Indoor Cycling
 • Stockholm 17-18 mars 2018
 • Stockholm 17-18 nov 2018